Takmičarska komisija KSS je na sednici održanoj 21. juna 2017. godine, donela odluku o roku i visini članarine koju službena lica trebaju platiti kako bi mogla biti angažovana u sezoni 2017/2018. godine. Članaraina se uplaćuje na račun Košarkaškog saveza Srbije. Odluka sa rokom je u prilogu.