Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku koja se odnosi na na Jedinstvenu žensku kadetsku ligu Srbije. Odluka je u prilogu.