Takmičarska komisija KSS je dostavila materijal za ŽREB POLUFINALNIH TURNIRA u kategoriji PIONIRI, kao i dosadašnje kvalifikante zavržnih turnira MK KSS
u svim kategorijama dečaci/devojčice. Materijal je u prilogu.