Takmičarska komisija KSS je dostavila obrazac za prijavu zainteresovanih klubova za organizaciju finalnih turnira u mlađim kategorijama. Prijavu treba popuniti i dostaviti Komisiji za takmičenje.