Komisija za takmičenja je dostavila set dokumenata za izdavanje Odobrenja za sezonu. Poslednji rok za dostavu dokumentacije je 20. maj 2024. godine. Dokumentacija se dostavlja u papiru, na adresu Nikole Pašića 16/8, Niš. Svi klubovi koji podnose dokumentaciju za dobijanje Odobrenja za takmičenja, moraju da izmire dugovanja ka Košarkaškom savezu Srbije, kao i prema regionima čiji su članovi i koji su vodili takmičenja u kojima su učestvovali.
Klubovi učesnici 1. MRL Istok, 1. ŽRL Jug 2, kao i MK takmičenja RKS istočna Srbija, dokumentaciju dostavljaju Kancelariji RKS istočna Srbija.