Takmičarska Komisija još jednom podseća službena lica o roku za plaćanje godišnje članarine. Sve informacije sa rokovima i uputstvu za plaćanje, nalaze se u prilogu.