Komisija za takmičenje KSS elektronskom sednicom održanom dana 07.12.2016. godine usvojila je dokument kojim se određuju principi žrebanja za finalni deo takmičenja KSS u kategorije U15 pioniri. Dokument se nalayi u prilogu.