Covid 19 protokol koji je dostavila komisija za takmičenje, nalazi se u prilogu. Molimo sve učesnike takmičenja da se striktno pridržavaju protokola.