U prilogu se nalazi deo materijala sa sastanka komesara: 
- dnevni red sastanka
- predlog komesara i centri vođenja takmičenja
- takse službenih lica.