U prilogu se nalazi odluka sa elektronske sednice Komisije za Takmičenja KSS, održane 23. februara 2021. godine.