Takmičarska komisija KSS je dostavila DOPUNU Covid protokola organizacije utakmice. Dopuna protokola se nalazi u prilogu.