U prilogu objavljujemo dopunu Odluke KT KSS 40-1, shodno odluci UO KSS broj 211/2 i 212/2 od 04. juna 2020. godine, a u skladu sa Odlukama i uputstvu  KT KSS  od 04.06.2020. godine, kao i plasman ekipa 1.MRL Zapad 1. Takođe u prilogu su i početne tabele nacionalnih liga KSS u sezoni 2020/2021.