U prilogu objavljujemo Odluke i Zaključke Takmičarske komisije sa sednice održane 18. septembra 2018. godine. Pored Odluka, u prilogu se nalazi i lista satističara.