Spisak pomoćnih sudija koji su pohađali obuku i položili predviđeni test za sticanje zvanja pomoćni sudija se nalazi u prilogu.