Regionalni koordinator za suđenje na regionu Istočna Srbija je dostavio Izveštaj sa testiranja sudija regionalnih liga i MK lige Istočne Srbije koje je održano 24. septembra u Nišu. Svi kandidati koji su iz neopravdanih razloga odsustvovali sa seminara i testiranja dužni su da do PETKA 29.09.2017. godine u pismenoj formi dostave razloge nedolaska kao i da li žele da nastave sa suđenjem u narednoj sezoni. Obrazloženje dostaviti na e- mail adrese Regionalnih koordinatora. Izveštaj se nalazi u prilogu.