Sudijska komisija KSS je dostavila Zapisnik sa teoretskog ispita za zvanje nacionalnog i regionalnog sudije sa testiranja koje je održano 04. juna 2017. Zapisnik sa spiskom kandidata koji su položili se nalazi u prilogu.