Test fizičke spreme za regionalne sudije, biće održan na nova lokacijij, i to u O.Š. Ivo Andrić, na adresi Pribojska, Niš 18000. Nakon toga, nastavak je prema planu i programu, na prvobitnoj lokaciji u O.Š. Sv. Sava. Sve sudije, moraju da imaju važeći lekarski na dan testiranja, koji moraju da dostave komisiji.