U SREDU 21.12.2016. godine u Boljevcu, održava se seminar za službena lica. Program seminara je sledeći:

17,00 Dolazak sudija
17,00 - 17,45
Službena Pravila igre (razrada i analiza pojedinih članova Pravila igre)
17,45 - 18,00 Pauza

18,00 - 18,45
Službena tumačenja Pravila igre 
18,45 - 19,00 Pauza
19,00 - 19,45
Mehanika suđenja - 2PO (praktični primeri)
20,00 Završetak seminara

16.45 Dolazak delegata
17.00 Tema 3: Službena Pravila igre
Upoznavanje sa Pravilima igre FIBA
Upoznavanje sa Tumačenjima pravila igre FIBA
Upoznavanje sa Mehanikom suđenja

20.00 Završetak seminara

Spisak pozvanih službenih lica sa detaljnjijim uputstvima o terminima i salama se nalazi u prilogu.

Napomena: Zamolili bi sva pozvana službena lica da maksimalno ozbiljno shvate ovakav vid edukacije i da iznađu mogućnost za prisustvo seminaru jer je ovo jedan od načina za njihovu edukaciju i usavršavanje a što je jedan od uslova za kasnije napredovanje.

Dozvoljeno je (i poželjno) učešće i novih kandidata za sudije .


Sudijski poverenik RKSIS
Radojković Miroslav, sr

Koordinator obuke delegata RKSIS
Golubović Marinko, sr.