Testiranje sudija Regionalnih liga sa RKSIS pred početak takmičarske sezone, održaće se u SREDU 16. septembra 2020. godine u Zaječaru (podregion Bor/Zaječar),  sa početkom u 12.00 časova i u SUBOTU 19. septembra 2020. godine, sa početkom u 13.00 časova u OŠ Miroslav Antić, u Nišu. Sva uputstva, satnica i obavezna Izjava se nalaze u prilogu.