Komesar 1 MRL istok, 1 ŽRL jug 2 kao i Komesar MK liga, poziva delegate na obavezan seminar i testiranje pred sezonu. Testiranje je zakazano za 22. septembar 2019. na Mašinskom fakultetu. Prisustvo seminaru i položen test su uslov za uvrštenje na listu delegata za predstojeću sezonu. Lista pozvanih delegata, satnica se nalaze u prilogu.