Sudijska komisija KSS je dostavila Poziv za testiranje nacionalnih sudija pred sezonu kao i najavu testiranja FIBA sudija. Poziv i najava se nalaze u prilogu.