Sudijska komisija KSS je dostavila prijavni obrazac  flajer za Kamp na Kopaoniku. Flajer i prijavni obrazac se nalazi u prilogu.