Dana 06.10.2016. godine sa početkom u 20,45 sati u PRESS CENTRU Sportske hale ČAIR biće održan sastanak sudija iz Niša sa sledećih lista: KLS, 2.MLS, 1.ŽLS, 1MRL i 2.ŽLS, 2MRL, MK.

DNEVNI RED:
1. Upoznavanje sa trenutnim stanjem statusa sudija na pojedinim ligama i uslovima koje od sudija zahteva SK KSS.
2. Odnos sudija prema obavezama suđenja prijateljskih utakmica i utakmicama lige MK.
3. Razno 

Sve pozvane sudije su OBAVEZNE da prisustvuju sastanku. 
Sastanku su pozvani da prisustvuju i Komesar 1MRL i 2ŽLS Nebojša Krstić kao i Komesar MK lige Marinko Golubović.