U prilogu se nalazi flajer najave ovogodišnjeg sudijskog kampa na Kopaoniku kao i upitnik koji sudije treba da popune i pošalju.