Koordinator za 3x3 je dostavio rezultate testiranja sudija koje je održano u Kragujevcu. Spisak sa rezultatima se nalazi u prilogu.