Sudijaska komisija KSS je dostavila poziv sa mestom, satnicom i temama za ispit za sudije za sticanje zvanja Nacionalni i Republički sudija. Poziv i sve ostale informacije se nalaze u prilogu.