Komisija za takmičenja je dostavila dokument Organizacija letnjih senirskih liga, kao i Kategorije i boje licenci, u sezoni 2024/2025. Dokumenta se nalaze u prilogu