Propizicije 3. MRL / 2. ŽRL , u sezoni 2023/2024, se nalaze u prilogu.