Takmičarska komisija je dostavila jedine važeće Propozicije takmičenja nacionalnih liga ( 1 ŽLS, 2 MLS, 2 ŽLS ) koje su usvojene na Upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije. Propozicije za takmičarsku sezonu 2021/2022, se nalaze u prilogu.