Upravni odbor KSSa je usvojio Poslovnik o radu Komisije sa izdavanje dozvola za sezonu. U prilogu.