Na sednici UO KSS održanoj 29. septembra 2017. godine u Beogradu, donete su Odluke koje se nalaze u prilogu.