U prilogu se nalazi Odluka sa sednice UO KSS koja je održana 24. avgusta 2017. godine u Beogradu.