Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke Upravnog odbora koji je održan 19. juna 2017. godine. Odluke se nalaze u prilogu.