U prilogu se nalaze Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora Košarkaškogh saveza Srbije, održane 12. maja 2023. godine.