U prilogu se nalaze Odluke Upravnog odbora KSSa sa sednice održane 7. novembra 2019. godine.