U prilogu se nalazi Odluka sa sednice Upravnog odbora KSSa.