Na sednici Upravnog odbora KSSa koja je održana 20. septembar 2019. donete su odluke koje se nalaze u prilogu.