U prilogu se nalazi Odluka UO sa sednice od 06. septembra.