Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora koja je održana 10. septembra 2018. Odluke su u prilogu.