Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke i liste delegata i sudija koje su usvojene na elektronskoj sednici UO KSS dana 27.09.2016. Odluke su u prilogu.