Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke koje su donešene na sastanku UO KSS koji je održan 14. septembra 2016. godine u Beogradu. Odluke se nalaze u prilogu.