Kancelarija RKS Istočna Srbija blagovremeno objavljuje potrebne obrasce za licenciranje MK ekipa. Potrebno je obratiti pažnju za koju ligu se licencira ekipa ( kvalifikacije jedinstvene lige Srbije, kvalifikacije za kvalitetnu ligu RKS, regionalnu ligu..), kao i na pomeranje boja licenci igrača u muškim i ženskim godištima. Obrasci licenci, kategorije, godišta i boje licenci i licenciranje MK ekipa se nalaze u prilogu.