Obrazac za prijavu ekipa za učešće u 3. MRL, 2. ŽRL i letnja MK takmičenja, se nalazi u prilogu.