U prilogu se nalazi obrazac za licenciranje ekipa 1. muške regionalne lige istok, kao i covid izjava za svaku osobu koja se nalazi na licenci ekipe. Popunjen obrazac, sa kartonima igrača, lekarskim pregledima, kao i popunjenim covid izjavama, potrebno je dostaviti Komesaru, kako bi ekipa bila licencirana na vreme.