U prilogu se nalaze obrasci za licenciranje ekipa mlađih kategorija. Za licenciranje je potrebno da klub dostavi kompletnu dokumentaciju koja podrazumeva: licencni spisak sa pečatom i potpisom, kartone igrača u bojama koje odgovaraju ovosezonskim godištima, lekarski pregled i za ovu sezonu, Izjava igrača COVID-19. Izjava igrača COVID-19 treba biti potipsana od strane svih osoba koje će se naći na licenci ekipe ( igrači, treneri, pratioci ). Molim klubove da na vreme regulišu svoje obaveze ka UKTS kako bi mogli nesmetano da urade licence ekipe.