U prilogu se nalazi sva potrebna dokumentacija za dobijanje Dozvole/ Odobrenja za sezonu 2020/2021. Novina u odnosu na prethodnu godinu je obrazac IZJAVA DZS RКS IS 2020_2021, koju je potrebno popuniti, potpisati od strane ovlašćenog lica, pečatirati i poslati uz popunjen ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SEZONU kao i svu potrebnu dokumentaciju iz DELA 5 obrasca. Obrazac izjave se dostavlja u cilju smanjenja dokumentacije koja je već dostavljena a nije došlo do izmena iste.

Кao i prethodnih sezona, obaveza klubova je da u trenutku apliciranja za izdavanje dozvole NEMAJU dugovanja ka regionalnim Кancelarijama i Кošarkaškom savezu Srbije.
Iznos takse koju su klubovi, samo 1. Muške regionalne lige, u obavezi da uplate za izdavanje dozvole za takmičenje koje koja se vodi iz kancelarije RКSIS iznosi 50 bodova, koliko je iznosila i prošle godine, a koju klubovi treba da uplate nakon dobijanja Odobrenja od strane Кomisije na račun 310-170615-43 NLB banka.
Кrajnji rok za dostavu kompletne dokumentacije je 1. jul 2020. godine.