Komesar seniorskih liga objavljuje obrasce za licenciranje 1 MRL istok i 1 ŽRL jug 2. Termini za licenciranje su od 18. - 20. septembra u dogovoru sa Komesarom. Molimo klubove da regulišu status trenera sa UKTS kako bi licenciranje proteklo bez problema. Pored popunjenog obrasca za licenciranje, potrebno je dostaviti i kartone igrača u skladu sa bojama godišta za sezonu, lekarski pregled igrača kao i dokaz o uplati članarine UKTS.

Sve potrebne informacije o pravu nastupa, licenciranju ekipa, trenerskim licencama, možete naći na našem sajtu na sledećim linkovima:
http://www.rksis.rs/attachments/article/1695/17_Kategorije%20godista%20boje%20licenci%202019_2020.pdf , 
http://www.rksis.rs/attachments/article/1695/18_Licenciranje%20seniorskih%20ekipa%202019_2020.pdf , 
http://www.rksis.rs/attachments/article/1695/16_Ogranicenja%20prava%20nastupa%20i%20licenciranja%202019_2020.pdf 
http://www.rksis.rs/attachments/article/1734/Pravilnik%20o%20licenciranju%20za%20sezonu%20201920.pdf .