U prilogu se nalazi naredba Ministra o okupljanju u zatvorenom i na otvorenom prostoru za vreme trajanja epidemije COVID 19.