Komesar Prvog stepena KUP takmičenja u muškoj konkurenciji, objavljuje završno saopštenje Prvog stepena KUP takmičenja i poziva ekipe 2 MLS ( OKK Konstantin, KK Fair Play, KK Pirot, KK Zdravlje ) i KLS ( KK Napredak JKP ) takmičenja da se prijave za Drugi stepen KUP takmičenja. Saopštenje i obrazac za prijavu se nalaze u prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 5 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. U prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 4 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. U prilogu.

Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 2 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. Podsećamo delegate da su i ove sezone u obavezi da rezultat postave na DScore platformu najkasnije 30 minuta po završetku utakmice. Neizvršavanje obaveze prouzrokuje sankcije. U prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 2 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. Podsećamo delegate da su i ove sezone u obavezi da rezultat postave na DScore platformu najkasnije 30 minuta po završetku utakmice. Neizvršavanje obaveze prouzrokuje sankcije. U prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 1 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. Molimo klubove da u što skorijem roku dostave termine utakmica. U prilogu.