Takmičarska komisija KSS je još jednom dostavila Izvod iz Registracionog pravilnika i Izmene FIBA prelazaka. Molimo vas da obratite pažnju na proceduru za inostrane prelaske. Dokumentacija u prilogu.